Hanes y WCIA

dinasyddiaeth fyd-eang

Mae yna gysylltiad agos rhwng hanes WCIA a hanes yr adeilad sy’n bencadlys iddi: y Deml Heddwch, yng nghanolfan ddinesig Caerdydd. 

Am ragor o wybodaeth am y Deml ei hun, gweler y wefan benodedig

www.ydemlheddwch.cymru

Sefydlwyd  y WCIA ym 1973, tra bod hanes CEWC ac UNA Cymru (sydd bellach yn rhan o'r un elusen) yn ymestyn yn ôl i'r 1940au. Trwy gydol yr amser hwnnw, mae diben cyffredinol ein gwaith wedi aros yr un fath: cael pobl i feddwl, siarad, a gweithredu ar faterion byd-eang pwysig. Mae ein dulliau dros wneud hynny, wrth gwrs, wedi esblygu dros y blynyddoedd, ac rydym wedi gweld rhai llwyddiannau nodedig: - 

 • Cyfrifoldeb dros Ymgyrch Rhyddid rhag Newyn y DU yn y 1970au, sy’n gweinyddu prosiectau mawr yn India ac Affrica        
 •  Codi arian ar gyfer Dolen Cymru-Lesotho, a arweiniodd yn ddiweddarach at sefydlu Dolen Cymru       
 • Croesawu gwesteion lefel uchel, gan gynnwys ymweliadau cyntaf Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i Gymru (1983) a'r Archesgob  Desmond Tutu (2012)
 • Cynnal Pencampwriaethau Dadlau Ysgolion y Byd ym 1995 a 2006
 • Cynnwys dros 200,000 o bobl ifanc o Gymru mewn digwyddiadau a gweithgareddau sydd â ffocws byd-eang         
 • Cyflawni prosiectau mawr ar Gymru a Rhyfel Cartref Sbaen, addysg dinasyddiaeth fyd-eang, a’r dull Addysgu Athroniaeth i Blant 
Mae'r WCIA heddiw yn deillio o'r llwyddiannau hyn, gwaith ein tîm, a chyd-destun y byd fel y mae yn awr (gweler isod). Yr hyn sydd wedi dod i'r amlwg yw sefydliad sydd â nifer o gryfderau penodol: -      
 • Mae gennym werthoedd rhyngwladolaidd ond rydym yn benderfynol amhleidiol, sy’n ein gwneud yn fforwm 'diogel' ar gyfer y cyhoedd, llywodraethau, busnesau ac ysgolion
 • Rydym yn gweithio ar draws sbectrwm eang o faterion rhyngwladol, sy’n cynnwys tlodi, heddwch a chyfiawnder, cynaliadwyedd a hawliau dynol
 • Rydym yn darparu cymysgedd iach o wasanaethau craidd a phrosiectau uchelgeisiol
 • Rydym yn gysylltiedig â llawer o sefydliadau eraill sydd â ffocws byd-eang , ac wedi ffurfio partneriaethau cryf gydag ysgolion, prifysgolion ac elusennau eraill       
 • Mae gennym hanes hir o lwyddiant yn ein gwaith addysgol      
 • Rydym yn rheoli ased hanfodol yn y Deml Heddwch ac Iechyd, gan groesawu sefydliadau eraill a darparu lleoliad ar gyfer llawer o ddigwyddiadau allanol
 • Mae gennym frand unigryw a phresenoldeb ar-lein o safon uchel

 

 

 

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

Wiser Wales

Helpful Facilitator Questions
English                 Cymraeg  He...
Jun 18, 2012 4:36:44 AM
More...

Weekly P4C Bulletin
Philosophy for Children e-BulletinProduced at no charge to you and emailed to you weeklyTo ensure you recieve the next b...
May 1, 2012 9:57:58 AM
More...

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events