Cyfrannwch

Ymunwch a niCefnogwch ein gwaith drwy roi cyfraniad misol ac fel diolch, byddwch yn cael ein cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn a gwahoddiadau blaenoriaeth i ddigwyddiadau. Mae eich cyfraniad yn ein helpu i:
  • Redeg digwyddiadau am ddim, o wyliau llawn hwyl i drafodaethau craff ar y materion sy'n bwysig i chi. 

  • Addysgu pobl ifanc yng Nghymru ynghylch sut y gallant wneud gwahaniaeth, ac ar yr un pryd, adeiladu hunanhyder a sgiliau hanfodol eraill. 

  • Gryfhau rôl Cymru o ran hyrwyddo hawliau dynol, heddwch a chyfiawnder. 

  • Ddarparu gwybodaeth ac adnoddau i ysbrydoli ac annog dysgu, trafodaeth a dadl.

Cyfrannwch untro

Gwnewch gyfraniad untro i gyfrannu tuag at ein gwaith. 


Ymaelodwch â’n llythyr newyddion

HUB UNA CEWC