Swyddi

Gall y swyddi datblygu rhyngwladol diweddaraf yng Nghymru cael ei weld isod. 

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter am y newyddion diweddaraf.

Ar gyfer swyddi yng Nghymru a De Orllewin Lloegr ewch i wefan y South West International Development Network (SWIDN).

Ar gyfer swyddi yn y sector yn y DU ewch i wefan BOND.

Hub Cymru Africa - Rheolwr Cyfathrebu

landscape_logo_rgbk-01.jpg

Rydym yn sefydliad bach, prysur ac uchelgeisiol, yn gweithio ar draws y sector Datblygu Rhyngwladol cyfan yng Nghymru, gan gynnig cyngor i gysylltiadau cymunedol bach a chynrychioli sector Cymru ar lefel y DU ac yn fyd-eang.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Rheolwr Cyfathrebu llawn-amser sy’n medru’r Gymraeg; rhywun a fydd yn ffynnu mewn amgylchedd prysur ac yn mwynhau rhyngweithio ag amrywiaeth o randdeiliaid. Bydd y gwaith yn amrywio’n eang, a bydd yn cynnwys cynorthwyo i godi ein proffil yn y cyfryngau, cyflwyno astudiaethau achos a chynnwys ar gyfer ein cyfryngau cymdeithasol, marchnata ein digwyddiadau a chipio cyffro'r dydd.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth a ffurfiwyd gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Panel Cynghori Is-Sahara, Masnach Deg Cymru a Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ar gyfer Affrica. Rydym yn rhannu amcanion i'w cyflawni o dan y rhaglen Cymru ar gyfer Affrica a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn cael ein hariannu'n rhannol gan yr Adran er Datblygiad Rhyngwladol (DfID).

Rydym yn dîm hyblyg a chefnogol wedi'i leoli yng nghanol Caerdydd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr CLlE yn arbennig, a byddem yn fodlon ystyried rhannu swydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17eg Chwefror
Bwriedir cynnal cyfweliadau: 5ed Mawrth

I wneud cais am y rôl, cwblhewch y ffurflen gais a’r ffurflen cyfle cyfartal, gan gyfeirio at y disgrifiad swydd a manyleb y person.