Paratoi i wirfoddoli

copyright Hannah SheppardMae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle i drafod, i feddwl ac i gynllunio ar gyfer gwaith prosiect gwirfoddol yn Affrica, ynghyd ag amlygu materion a allai fod yn heriol yn Affrica ac yng Nghymru, a strategaethau defnyddiol ar gyfer datrys problemau gyda phartneriaid cyswllt cymunedol.

Mae’n gwrs delfrydol ar gyfer prosiectau newydd neu ar gyfer gwirfoddolwyr diweddar, yn ogystal â gwirfoddolwyr mwy profiadol sy’n arwain tîm ac sy’n hyfforddi/briffio pobl sy’n newydd i ddatblygu.

Bydd y cwrs defnyddiol hwn yn cynnig:

  • amlinelliad byr o gyd-destun a hanes datblygiad
  • amlinellu rhai o rinweddau ar gyfer meddwl unigol sy’n ymwneud â gwirfoddoli yn natblygiad rhyngwladol, a gofynnir i chi rannu eich disgwyliadau eich hunain
  • trafod y gwahaniaethau rhwng diwylliant y ddwy gymuned a rhannu strategaethau sy’n cael eu defnyddio gan wahanol ddiwylliannau sy’n gweithio gyda’i gilydd
  • cymhwyso theorïau sy’n ymwneud  â newid fel enghreifftiau o ran prosiectau datblygiad rhyngwladol blaenorol
  • awgrymu strategaethau addas ar gyfer ymarfer adfyfyriol ac esbonio’n fyr pam fod hyn yn ddefnyddiol

Mi fydd y cwrs yma yn cael ei gynnal yn Abertawe ar y 19 o Ionawr 2016, cofrestrwch yma, neu e-bostiwch ni am ragor o wybodaeth.

Bydd y cwrs tynnu ar arbenigedd ac mae’n rhad ac am ddim (ond bydd ffi o £25 os ydych yn cofrestru ond ddim yn mynd i’r sesiwn).