Dulliau cyfranogol ar gyfer datblygu

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno technegau cyfranogol a all fod o ddefnydd ymarferol yn ystod eich gwaith prosiect yn Affrica.

Gyda’i gilydd, bydd grwpiau’n edrych ar dechnegau cyfranogol, grym a grymuso yn ogystal â dylanwadu ac ymyriadau.

Mae’r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer prosiectau sefydlog a rhai sy’n tyfu, a phob un sy’n ceisio gweithio gyda phartner cymunedol i gynllunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau datblygu gyda’i gilydd.

Cliciwch yma i gofestru >>>

Bydd y cwrs yn eich helpu i:

  • edrych ar y cyfyngiadau y byddwch chi ac eraill sy’n gweithio ar brosiect datblygu yn eu hwynebu - h.y. emosiynau, grym, gwrthdaro a chylch dylanwadu
  • cymharu strategaethau ar gyfer rhoi grym i grwpiau partner ac annog cyfranogiad
  • adnabod nifer o randdeiliaid a chymharu strategaethau asesu gofynion o ran cyfranogiad
  • ymarfer sgiliau a thechnegau hyrwyddo
  • disgrifio’r mathau o bersonoliaeth ar draws diwylliannau a chanfod strategaethau i ddelio’n effeithiol ag ystod eang o bobl.

Cynhelir y sesiynau hyfforddi nesaf cyn hir.

Bydd y cwrs tynnu ar arbenigedd ac mae’n rhad ac am ddim (ond bydd ffi o £25 os ydych yn cofrestru ond ddim yn mynd i’r sesiwn).