Grant cyllid ar gyfer prosiectau rhyngwladol

copyright Momza.blogspot.co.uk

Mae’r cwrs hwn yn cynnig safbwynt arbenigwr ar ysgrifennu ceisiadau grant.

Mae’r cwrs yn archwilio pob agwedd ar wneud cais am grant ac mae’n darparu gwybodaeth arbenigol ynghylch yr hyn mae’r arianwyr yn chwilio amdano mewn cynnig llwyddiannus.  

Mae’n addas ar gyfer sefydliadau datblygu bach a fyddai’n hoffi gwella eu technegau ar gyfer datblygu ac ar gyfer ysgrifennu cynigion am arian.

Nid yw'r cwrs yma ar gael ar hyn o bryd.

Bydd y cwrs yn eich helpu i:

  • gael trosolwg ar gyllido prosiectau rhyngwladol yng Nghymru
  • deall dulliau gwahanol yngl┼Ěn ag ariannu (gan gynnwys grantiau, sefydliadau, rhoddion), a sut i gael cyllid cynaliadwy
  • adolygu eich dulliau cyfredol ynghylch datblygu cais ar gyfer cyllid
  • mabwysiadu dull strwythurol ar gyfer cynllunio ac ysgrifennu ceisiadau
  • ysgrifennu ceisiadau cryno a grymus
  • deall a chwrdd â disgwyliadau’r arianwyr a meithrin perthynas gyda’r arianwyr
  • cyfleu eich gwaith i’r arianwyr ac i’r cyfranwyr


Bydd y cwrs tynnu ar arbenigedd ac mae’n rhad ac am ddim (ond bydd ffi o £25 os ydych yn cofrestru ond ddim yn mynd i’r sesiwn). 

Nid yw'r cwrs yma ar gael ar hyn o bryd.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch ni