Codi Arian Cymunedol ar gyfer Prosiectau Ryngwladol


Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni lle mae nifer yn gweld toriadau yn eu cyllid statudol, mae grwpiau yn gynyddol yn troi at godi’r arian eu hunain sy’n angenrheidiol ar gyfer eu prosiectau. Bydd y cwrs hwn yn rhoi sgiliau a gwybodaeth i chi ddatblygu ymdrechion codi arian llwyddiannus yn eich sefydliad, ynghyd ag enghreifftiau o syniadau codi arian gwych o gysylltiadau cymunedol effeithiol.

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu mwy am y potensial i godi arian ar gyfer eu sefydliadau, pa un ai a ydynt yn ymddiriedolwyr, yn staff neu’n wirfoddolwyr.

 

Deilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn gallu:
• Deall beth yw codi arian a pham y gall ddarparu ffrwd incwm werthfawr
• Bod yn ymwybodol o’r hyn sy’n ysgogi pobl i roi i brosiectau rhyngwladol
• Gwerthfawrogi’r gwahanol ffynonellau o incwm a godwyd, a sut i godi arian ohonynt (unigolion, cymunedau, cwmnïau, ac ymddiriedolaethau a sefydliadau)
• Manteisio ar y gwahanol ffyrdd o godi arian
• Datblygu strategaeth codi arian ar gyfer eu sefydliad a chyflwyno achos argyhoeddiadol am gymorth
• Sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arferion gorau
• Gwybod lle i fynd am ragor o wybodaeth, cymorth a chyngor

Bydd y cwrs tynnu ar arbenigedd ac mae’n rhad ac am ddim (ond bydd ffi o £25 os ydych yn cofrestru ond ddim yn mynd i’r sesiwn).

Mi fydd y cwrs yma yn cael ei gynnal yn Gaerdydd ar 11 Chwefror 2016, cofrestrwch yma neu e-bostiwch ni am ragor o wybodaeth.