Cyfathrebu pwrpasol

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cymorth i chi gyfleu eich gwaith i gynulleidfa eang gan ddefnyddio’r cyfryngau a’r rhyngrwyd. copywrite mobilewebsitewatch.com

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gwella’r ffordd maent yn cyfleu’r gwaith a wnânt – naill ai trwy ddysgu mwy yngl┼Ěn â datblygu gwefannau am ddim a defnyddio Facebook a Twitter neu drwy ddefnyddio cyfryngau lleol i hyrwyddo eich gwaith i’r cyhoedd.

Mae’r cwrs yn edrych ar gyfathrebu sylfaenol a chamau syml ar gyfer datblygu cynllun gyfathrebu rhesymegol sy’n berthnasol i sefydliadau bychain a redir yn wirfoddol.

Bydd y cwrs yn eich helpu i:

  • ddeall cyfathrebu ac offerynnau cyfathrebu (trafodir cynulleidfaoedd, negeseuon, cyfryngau cymdeithasol, a gwahanol fathau o gyfryngau)
  • datblygu cynllun cyfathrebu syml ar gyfer eich sefydliad
  • defnyddio meddalwedd ar gyfer gwefannau i gynyddu eich presenoldeb ar y rhyngrwyd am ddim
  • defnyddio’r rhwydweithiau cymdeithasol i weithio’n agos gyda chynulleidfaoedd newydd ac i ennill incwm
  • defnyddio’r cyfryngau i hyrwyddo eich gwaith (i ddeall beth sy’n gwneud stori addas ar gyfer y newyddion, sut i ysgrifennu datganiadau i’r wasg, sut i weithio gyda newyddiadurwyr)

Mi fydd y cwrs yma yn cael ei gynnal cyn hir.

Bydd y cwrs tynnu ar arbenigedd ac mae’n rhad ac am ddim (ond bydd ffi o £25 os ydych yn cofrestru ond ddim yn mynd i’r sesiwn).