Taflenni Ffeithiau  

Weithiau, gall y jargon a'r termau technegol a ddefnyddir ym maes Datblygu Rhyngwladol fod yn ddryslyd i grwpiau a mudiadau Datblygu Rhyngwladol a Masnach Deg.

Nod yr wybodaeth ar y dudalen hon yw rhoi rhywfaint o ffeithiau cyflym i chi ar rai o'r themâu sy'n gyffredin mewn gwaith Datblygu Rhyngwladol.