Digwyddiadau Rhannu Dysgu

Mae Digwyddiadau Rhannu Dysgu yn cyfleoedd i uniogloin a grwpiau/cyrff Masnach Deg a Cymru-Affrica i ddod at ei gilydd i ddysgu trwy profiadau ei gilydd. Mi fydd Hub Cymru Africa (a'i phartneriaid) yn arwain y digwyddiadau yma, gyda ffocws ar themau gwahanol.

Fel arfer bydd y digwyddiadau yn para tua 3-4 awr ac yn cynnwys cyflwyniadau gan 3-4 grwp Cymraeg a fydd yn rhannu ei profiadau a'i dysgu - yn dilyn hyn bydd yna trafodaeth cyffredinol a cyfle i holi cwestiynau. Lle'n briodol, bydd arbennigwyr neu cynrychiolwyr o cyrff mawr yn cael ei wahodd i cynnig cyngor a gwybodaeth.