Cymryd rhan yng ngweithgareddau Cymru Affrica

Gwirfoddoli:

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi gweithgareddau Datblygu Rhyngwladol a Masnach Deg Rhyngwladol yng Nghymru?

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â chymuned Cymru Affrica a'n helpu ni i gefnogi gweithrediadau gan gynnwys digwyddiadau, gweithgareddau ymchwil, cyfathrebu a dyletswyddau gweinyddol.

Gallwch ddarganfod mwy trwy ein rhaglen wirfoddolwyr.

Os oes gennych sgiliau arbenigol yr hoffech eu cynnig, byddem yn awyddus iawn i glywed gennych.

Swyddi Gwag:

Rydym yn ceisio rhestru'r swyddi gwag diweddaraf yn y sector Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru, os hoffech i ni restru swydd wag, cysylltwch â ni.

I weld y swyddi diweddaraf cliciwch yma.