Manteisio ar gymorth gan gwirfoddolwyr

Ydych chi'n chwilio am wirfoddolwr i helpu'ch sefydliad gyda thasg neu rôl benodol?

Mae Rhaglen Gwirfoddoli Hub Cymru Africa yn cynnig cyfle i grwpiau Cymru Affrica a Masnach Deg ddod o hyd i wirfoddolwyr newydd a all eich helpu gyda'ch gwaith.

Bydd Hub Cymru Africa yn eich cynorthwyo i helpu'r gwirfoddolwyr i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth am sector Cymru Affrica.

Edrychwch ar y dudalen wirfoddoli i weld yr amrywiaeth o rolau gwirfoddoli rydym yn eu cynnig.

Bydd Hub Cymru Africa yn:

  • Eich helpu i ddiffinio'r rôl wirfoddoli
  • Ceisiwch nodi gwirfoddolwr sydd wedi ymrwymo i gyflawni'r rôl
  • Cynnig cefnogaeth i sicrhau bod gennych chi bolisi a gweithdrefn briodol ar gyfer diogelu a datblygu eich gwirfoddolwr
  • Cadwch gysylltiad â'r gwirfoddolwr yn rheolaidd yn ystod eu lleoliad, i gofnodi eu profiad a'u cynnydd.

Amdanoch chi:
fod yn gymwys i ymgeisio am wirfoddolwr trwy raglen wirfoddoli Cymru Affrica, rhaid i chi:

  • Byw yng Nghymru
  • Cynrychioli sefydliad neu gr┼Áp yng Nghymru sy'n canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy yn Affrica Is-Sahara neu ar hyrwyddo Masnach Deg
  • Cael syniad clir am y rôl neu'r dasg yr hoffech i wirfoddolwr ei wneud. Rhaid i'r rôl fod wedi'i seilio yng Nghymru.
  • Cael cefnogaeth a chefnogaeth eich sefydliad ar y lefel uchaf ar gyfer y cais gwirfoddoli hwn
  • Ymrwymo i ddefnyddio'r cyfle i ddatblygu profiad o ansawdd i'r gwirfoddolwr a dilyn arfer da wrth ddiogelu a datblygu'r gwirfoddolwr.

I gymryd rhan yn rhaglen wirfoddoli Hub Cymru Affrica, llenwch a dychwelwch y ffurflen Cais Gwirfoddolwr (ffurflen Cymraeg ar ei ffordd).