Cael Grantiau 

Yma yn Hub Cymru Africa (HCA), rydym yn gwybod taw'r achos sydd yn achosi'r pwysau mwyaf i gyrff o bob maint a math sy'n gweithio yn y maes Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru, yw cael eich ariannu.

Mae Hub Cymru Africa yn cynnig nifer o gyrsiau am ddim ar faterion fel grantiau a chodi arian yn eich cymuned. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i gofrestru.

Am fwy o wybodaeth am gyfleodd ariannu cliciwch isod.

.