Ymchwil ac Adnoddau

Mae yna gyfoeth o ymchwil ac adnoddau ar gael a allai fod yn ddefnyddiol i lawer o grwpiau a mudiadau Datblygu Rhyngwladol a Masnach Deg.

Mae'r rhain yn amrywio o ymchwil ar y cyd-destun ehangach rydym yn gweithredu ynddo, i ganllawiau ar sut i godi arian ar gyfer eich prosiect.

Nod yr wybodaeth ar y dudalen hon ydy rhoi rhywfaint o ymchwil ac adnoddau defnyddiol i chi, a allai eich helpu i gynllunio a gweithredu eich prosiect.

Fframweithiau Arweiniol

Cyd-destun Datblygu Rhyngwladol Ehangach

Codi arian

Mae'r fideo yn amlinellu'r wybodaeth sylfaenol ar gyfer dechreuwyr ac mae hefyd yn darparu adnodd defnyddiol i'r rhai sydd wedi gweithio yn y sector yn hirach

Partneriaethau Iechyd

Hyfforddiant

Mae Interaction yn cynnig deunyddiau hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol dyngarol a datblygu. Mae’r deunyddiau hyn yn cael eu creu gyda mewnbwn gan weithwyr proffesiynol, ac maen nhw ar gael mewn fformatau gwahanol, gan gynnwys rhywfaint o gyrsiau e-ddysgu: https://www.interaction.org/resources/training