Adnoddau Cyfathrebu

Mae Rheoli'ch Cyfathrebu yn weithgaredd allweddol ar gyfer grwpiau a sefydliadau Datblygu Rhyngwladol a Masnach Deg.

Gall gweithgareddau o'r fath amrywio o gynlluniau cyfathrebu strategol i reoli'ch cyfryngau cymdeithasol neu tynnu lluniau o'ch gwaith.

Nod y wybodaeth ar y dudalen hon yw rhoi rai cysylltiadau ac offer defnyddiol a all eich helpu i reoli a datblygu'ch cyfathrebiadau yn effeithiol.

Egwyddorion cyfathrebiadau - rydym yn dilyn llawer o'r rhai a nodir yn y Prosiect Narrative:

The Narrative Project Presentation from Frontier Media on Vimeo.

Cyfathrebu Strategol

Mae cynllunio eich gweithgareddau cyfathrebu i gefnogi'ch amcanion sefydliadol a'r prif negeseuon yr hoffech eu rannu yn eich helpu i strwythuro'r gwaith cyfathrebu yr hoffech ei wneud.

Dylai'r arweiniad syml hwn gan yr NUJ eich helpu i ddechrau, yna dilynwch y canllaw hwn ar sut i gynllunio'ch gweithgareddau.

Datganiadau i'r Wasg

Os ydych chi'n bwriadu gwneud datganiad i'r wasg, yna gallwch ddod o hyd i rywfaint o ganllawiau yma i'ch helpu i ddechrau.

Rydym hefyd yn gallu cynnig cefnogaeth a chyngor i chi, yn ogystal â dyfynbrisiau ategol ar gyfer prosiectau yr ydym wedi'u hariannu, felly cysylltwch â ni.

Edrychwch ar ein datganiadau i'r wasg i'ch helpu chi gyda syniadau a gwybodaeth i'w cynnwys.

Gewrthuso eich Cyfathrebu

Darganfyddwch sut y gallwch werthuso'ch cyfathrebiadau gyda'r canllawiau yma gan yr Overseas Development Institute (ODI).

Cyfrynghau Cymdeithasol

Mae rhai canllawiau cyffredinol am gyfryngau cymdeithasol i'w gweld yma.

Facebook:

Twitter:

Amserlennu:

Rydyn ni'n trefnu ein gwaith cyfryngau cymdeithasol yn aml, mae hyn yn eich galluogi i bostio ar adegau pan yr ydych yn brin o amser neu'n gwybod eich bod yn debygol o fod i ffwrdd o gyfrifiadur neu ddyfais symudol, mae Buffer a Hootsuite  Hootsuite yn eithaf gwahanol, felly edrychwch i weld pa raglen sy'n gweddu orau i chi (mae fersiynau rhad ac am ddim ar gael, dylai'r fersiwn am ddim fod yn ddigonol ar gyfer yr hyn sydd ei angen arnoch ond bydd ganddo rai cyfyngiadau).

Ffotograffiaeth / Lluniau

Yn aml, dywedir bod delwedd dda yn werth 1000 o eiriau!

Mae cael delweddau sy'n adlewyrchu'ch gwerthoedd a'ch gwaith yn hanfodol wrth ddangos yr effaith y mae eich sefydliad / gr┼Áp yn ei wneud, mae cymryd amser i wneud hyn yn werth chweil, yn enwedig gan y gellir eu defnyddio mewn sawl ffordd, o ddatganiadau i'r wasg a'r cyfryngau cymdeithasol i adrodd am eich gwaith neu i gefnogi gweithgareddau codi arian. 

Canllawiau Ffotograffeg:

Lawrlwythwch yr canllawiauffotograffiaethdiweddarafgennym yma, sy'n cyfuno ffotograffiaeth sylfaenol gyda'r egwyddorion a amlinellir yn y Prosiect Narrative.

Mae'r Prosiect Narrative yn cynnig awgrymiadau ar sut i gymryd a defnyddio delweddau ar gyfer eich sianelau cyfathrebu.

Golygu Lluniau:

Weithiau, byddwch chi'n cymryd llun ac mae angen i chi ei addasu neu ei ddisgleirio ychydig, rydym yn tueddu i ddefnyddio Pixlr Express er bod yna ddigon o ddewisiadau eraill ar gael yno.

Os hoffech drafod unrhyw anghenion cyfathrebu penodol neu drefnu cymorth cyfathrebu wedi'i deilwra, anfonwch e-bost at: communications@hubcymruafrica.org.uk