Pwy ydym ni

Mae Hub Cymru Africa yn partneriaeth sy’n cefnogi y gymuned Cymru affrica gan dod â gwaith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Cymru Masnach Deg.

Mae Hub Cymru Africa yn cael ei cefnogi gan Llywodraeth Cymru ac wedi ei ymgartrefu yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Ein Blaenoriaeth

 • Iechyd a lles
 • Newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd
 • Dysgu Gydol Oes
 • Bywiolaethau cynaliadwy
 • Cynnwys y grwpiau sydd wedi’u gwthio fwyaf i’r cyrion
 • Cefnogi cyfnewidiadau diwylliannol ymysg unigolion
 • Creu datrysiadau arloesol i gymunedau sy’n byw mewn tlodi ;

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn darparu cefnogaeth ar gyfer cyfathrebu, cydgysylltu a meithrin gallu ar gyfer grwpiau ac unigolion sy’n dymuno gweithio ar Brosiectau Cymru Affrica

Beth rydym eisiau ei gyflawni

 • Cymru fel cenedl gyfrifol yn fyd-eang
 • Gweithio mewn cydlyniad â phartneriaid o Affrica
 • Cydweithio i gataleiddio gweithredu ledled Cymru
 • Adeiladu ar ein Statws fel Cenedl Masnach Deg – helpu i greu byd tecach

 

Cysylltwch a ni:


Twitter: @hubcymruafrica  |  Ebost: enquiries@hubcymruafrica.org.uk  |  Ffon: 02920 821 057


Mae Hub Cymru Africa wedi cael ei gyllido am dair blynedd gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru.