Cynghrair Rhwydweithiau Cenedlaethol y DU ar gyfer Datblygu Rhyngwladol

Mae Hub Cymru Africa yn cynrychioli Cymru fel rhan o Gynghrair y DU ochr yn ochr â Bond (Lloegr) Rhwydweithiau Cenedlaethol yr Alban (Cynghrair Datblygu Rhyngwladol yr Alban) a Gogledd Iwerddon (CADA).

Rydym yn gweithio gyda'i gilydd, trwy gytundeb cynghrair, i wneud y mwyaf o botensial ar y cyd gan eu holl sefydliadau i ddileu tlodi ac anghyfiawnder, yn seiliedig ar egwyddorion cydweithio a phartneriaeth.

Os hoffech wybod mwy am y gwaith yr ydym yn ei wneud ar y cyd, mae croeso i chi gysylltu a ni i thrafod hyn.